۱۳۸۷ آبان ۲۴, جمعه

کرزی از خواب بیدار شده است

جناب کرزی صاحب پس از چندین سال خوابیدن، چند روزی است که از خواب بیدار شده است. به گزارش روزنامه های دولتی و خصوصی کرزی صاحب پس از بیدار شدن از خواب به دفتر کار خویش رفته و به رتق و فتق امور پرداخته است. هر چند اندیشمندان بر این باور هستند که آقای کرزی در طول دوره ریاست جمهوری خویش خواب نبوده، بلکه خود را به خواب زده بوده است.
از جمله اقداماتی که پس از بیداری ایشان از خواب به انجام رسیده می توان موارد زیر را نام برشمرد:
1- ایشان به تازگی متوجه شده است که نبود امنیت می تواند مشکلات مردم و دولت را بیشتر کند لذا تغییراتی را در سطوح امنیتی به وجود آورده است. از جمله اینها می توان به امضا و توشیح احکام اعدام برخی از مجرمان آدم ربا، متجاوز و سایر رشته ها اشاره داشت.
2- ایشان متوجه شده که وقت انتخابات ریاست جمهوری کم کم می خواهد فرا برسد لذا علاوه به آوردن تغییرات در وزارت هایی که مستقیم یا غیر مستقیم در برگزاری و نتایج انتخابات نقش دارند سعی کرده است که آنها را در اختیار هم پیمانان و هم قومیتهای خویش قرار دهد. (مانند وزارت داخله که آقای اتمر از قوم پشتون را به جای ضرار احمد مقبل از قوم تاجیک مقرر داشت و ضرار احمد مقبل را فرستاد پی نخود سیاه در وزارت سرحدات و قبایل، فاروق وردک را هم در وزارت معارفی قرار داد که نقش تعیین کننده در برگزاری و نتایج انتخابات دارد و سایر موارد)
3- ایشان دریافته است که دیگر فرد و گزینه اول دولتهای خارجی برای دوره بعدی ریاست جمهوری نیست. مخصوصاً اینکه هم انگلستان با ایشان کمی اختلاف نظر دارد و هم اینکه دموکراتها وارد عرصه ریاست جمهوری آمریکا شده اند و نوع هماهنگی آنها با سایر دولتهای اروپایی این مفهوم را تداعی می کند که سیاستهایی که قبلاً دولت آمریکا به تنهایی در قبال افغانستان اعمال می کرده، اینک باید بر اساس تفاهم با سایرین به اجرا برسد.
4- جناب کرزی فهمیده است که دیگر حنایش نه برای خارجی ها و نه برای ملت افغانستان رنگ دارد و تلاش می کند تا با ارایه یک چهره ملی و وطن پرست و در عین حال مسلمان بتواند رنگ از دست رفته حنا را به آن برگرداند. لذا سعی می کند با پیامها و جملات جدید مبنی به عدم توجه به دیدگاه دولتهای خارجی و اندیشیدن تنها بر اساس مصالح ملت و سایر شعارها دلهای از دست داده را به سوی خود بر گرداند.

اینکه ایشان بعد از بیدار شدن از این خواب سنگین و در این مدت کوتاه چگونه و تا چه حد خواهد توانست موفق عمل کند باید منتظر قضایای روزگار ماند.