۱۳۸۷ آبان ۱۱, شنبه

زنده ام!!!

از سفر برگشتم
زنده
اصولاً زنده بودن در این کشور خبر خاص و خوبی است
برعکس کشورهای دیگر که وقتی می پرسی حالت چطور است می گوید خوبم شکر خدا
اینجا زنده بودن خبر دست اول است
به هر صورت
ضمناً تصمیم گرفته ام که دیگر شماره پست هایی که می گذارم را ننویسم
این هم یک نوع تنبلی و سستی است

2 comments:

ناشناس گفت...

سلام
چه خوب که برگشتید. آن هم زنده!! امیدوارم زود زود آپدیت کنید.

ناشناس گفت...

در عنوان گذاشتن زحمت بیشتر می کشید تا شماره گذاشتن.
از فرتان بنویسید. ما هم کیف کنیم