۱۳۹۱ تیر ۱۳, سه‌شنبه

بروید بمیرید!

سلام

دولت دوست، برادر، خواهر، همسر، مادر، پدر، ماما، کاکا، عمه، خاله، همه کس و کار و ناجی خلقت از شیطان رجیم گرفته تا مشایی، رحیم، به تمام مردم همیشه روی صحنه استان فارس خود دستور داده که اولاً از فروش کالا و مخصوصاً مواد غذایی به هر کسی که فکر می کنند در ته چاه افغانستان به صورت غیر مجاز به دنیا آمده و بر اثر خاک بر سر بودن دولتش مجبور به پناه بردن به بند تنبان و خشتک جمهوری اسلامی ایران گردیده، خودداری کنند و ضمناً از هر کس که دلشان خواست در هر مکانی که بود حتی اگر داخل تشناب در حال استراحت بود مدارک شناسایی درخواست کنند و اگر طرف مدرک نداشت (و صد البته اگر چند کوک در کنج چشمانش باز نشده بود) بزنند او را با همان مواد داخل تشناب یکی کنند.

توضیح می خواهید یا همین قدر بس است!

ahmadinejad-karzai

کرزی صاحب! لطفاً با تیم حاکم خود بروید بمیرید!