۱۳۸۷ آذر ۱۹, سه‌شنبه

یک تصحیح

لطفاً در نظر داشته باشید که تاکنون در هر جایی که بنده ترکیب «ملت افغانستان» یا «ملت» به معنای ترکیب «ملت افغانستان» به کار برده ام منظورم «مردم افغانستان» است که از بابت این اشتباه عذر می خواهم.

دلیلش را در معنای کلمه مردم و ملت بیابید لطفاً.