۱۳۸۷ آذر ۲۴, یکشنبه

مرغ همسایه غازه

«مرغ همسایه غازه» ضرب المثلی است که بیشتر در ایران رواج دارد که کنایه از کم و سطح پایین انگاشتن داشته های خود و بالا یا برتر دانستن همان چیز است اگر در نزد دیگران باشد. حتی گاهی اوقات به معنی باور داشتن دیگران و عدم خودباوری نیز به کار می رود. این مثل در مورد ما مردم افغانستان بسیار به جا است چرا که معمولاً داشته های خود را ندیده گرفته و خود را باور نداریم و دیگران را هر چند کم سواد و کم بنیه باشند اما صرفاً به خاطر خارجی بودن بر روی سر خود می بریم و می آوریم.

چندی قبل از یکی از خارجیان، مختصات جغرافیایی یکی از نقاطی را که ایشان به آنجا رفته بوده گرفتم. ایشان اصالتاً آمریکایی بوده و انجینر تشریف دارند و پروژه های چند میلیون دالری گرفته اند و می گیرند. خواستم که نقطه ای که ایشان به آنجا سفر کرده را با نرم افزار Google Earth پیدا کنم اما نرم افزار پیغام خطا می داد. چندین بار بدون اینکه در نوشته ایشان دقت کنم اعداد درجه و دقیقه و ثانیه را به همان شکل وارد کردم اما فقط پیغام خطا دریافت می شد.

کمی در اعداد نوشته شده دقت کردم و دیدم که در یک جا بر فرض مثال نوشته شده بود 34 درجه و 69 دقیقه و 25 ثانیه و در جایی دیگر فرضاً 36 درجه و 39 دقیقه و 78 ثانیه. متوجه شدم که اشتباهی رخ داده چون هیچ گاه نمی شود که میزان دقیقه و ثانیه بیشتر از 59 باشد و اگر یک واحد به 59 اضافه کنیم خود به خود یک واحد به عدد بعدی اضافه می شوند همانند ساعت. بنابراین 69 دقیقه و 78 ثانیه جغرافیایی بی معنی هستند.

رفتم به سراغ طرف و به او گفتم که اعدادت اشتباه است. اما او قبول نمی کرد. شاید تقریباً 5 دقیقه طول کشید تا بنده به ایشان توانستم بفهمانم که 60 دقیقه یک درجه و 60 ثانیه برابر یک دقیقه است و هیچ جای دنیا 69 دقیقه و 78 ثانیه وجود ندارد. اما این مطلب برای ایشان تازگی داشت.

به هر صورت پس از اینکه توانستم اشتباهش را تصحیح کنم با خود اندیشیدم که عجب! ایشان انجینر آمریکایی است و حداقل دقیقه و ثانیه را در دوران طفولیت در مکتب به وی آموزش داده اند. حالا وی با این سطح علمی به افغانستان آمده تا اینجا را درست کند و توانسته چندین پروژه چند میلیون دالری را نیز صرفاً به خاطر خارجی بودنش بگیرد در حالی که انجینران با سواد ما باید بیایند و پیش او کار کنند و معاش بگیر شوند.

راست گفته اند که «مرغ همسایه غازه»!

3 comments:

ناشناس گفت...

aab dam khana gel wa dokhtar hamsaya kla pakh pakh ast ! bi sawad haye in molk ha mirawand aanja ta tajroba hasel konand ! sabz bmanid

ناشناس گفت...

با همین معنا یک مثل دیگر هم داریم که می گوید:
دختر همسایه خلموک است!

ناشناس گفت...

و مثل دیگری هم داریم که میگوید: سر زاغ بودنه گرفتن