۱۳۸۷ آذر ۲۳, شنبه

مرض مسری در کمپیوتر بنده

نکته ای که امشب متوجه شدم و تا کنون دقت نکرده بودم اینکه سایت کانون وبلاگ نویسان افغانستان را نمی توانم به صورت آپدیت ببینم. آخرین آپدیتی که سیستم بنده نشان می دهد مربوط می شود به مطلب «به کابل می روی» در تاریخ دهم دسمبر. مشکل دیدن آپدیت های وبلاگ خودم کم بود این یکی هم به آن اضافه شد.

فعلاً که تنها راه دیدن سایت کانون استفاده از داشبورد بلاگر هست. از کجا بدانم این مشکل در مورد برخی سایتهای دیگر وجود ندارد؟