۱۳۸۶ بهمن ۱۵, دوشنبه

پست 9: ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز

چند روز قبل در رسانه ها خبری به نشر رسید که حاکی از حمایت مجلس سنا از حکم اعدام آقای پرویز کامبخش بوده و در آن تأکید شده بود که مشرانو جرگه به شدت علیه کسانی که به حمایت از آقای کامبخش اقدام نموده یا صحبت کنند برخورد خواهد کرد. این اطلاعیه نیز به مهر و امضای شخص رییس یعنی آقای مجددی رسیده بود. اما در فاصله دو یا سه روز بعد از خبر فوق، مجلس سنا در واکنشی جدید و عکس آنچه که قبلاً انجام داده است، اعلام کرد که اطلاعیه و موضع گیری اول یک مشکل یا «اشتباه فنی» بوده و آن را پس گرفت. حال اینجا چند نکته قابل تأمل است:
اول اینکه باید از محضر بزرگواران مجلس سنا پرسید چرا قبل از اینکه محتوای اطلاعیه خود را بخوانند آن را تأیید کرده اند؟
دوم اینکه اگر در محتوایش مشکلی نبوده و تأیید شده پس چرا آن را بلافاصله پس گرفته اند؟ اگر امکان دارد لطفاً بفرمایند منظورشان از «اشتباه فنی» چیست؟
سوم اینکه بفرمایند چرا این همه افراد بالا مقام و مثلاً مهم جامعه ثبات رأی از خود نداشته و تحت تأثیر هر حرف و فشار کوچک و بزرگی به این طرف و آن طرف کج شده و از صراط خود بر میگردند؟
چهارم اینکه چرا در بین این همه سناتور گرانقدر والا مقام و کلان معاش، حتی یک نفر پیدا نشده که به مشکل یا «اشتباه فنی» پی ببرد و آبا همه را خواب غفلت فراگرفته بوده؟
پنجم اینکه اگر در بین ایشان کسی بوده اما اصولاً هیچ کس جز چند نفر اندک متن اطلاعیه را ندیده اند، چطور شده که این اطلاعیه بدون اطلاع آنها صادر شده و از جانبشان رسمیت داده شده؟
آیا عزیزان سناتور فکر می کنند صرف به چوکی نشستن، به آنها قوه تعقل و تصمیم گیری می دهد؟
زهی خیال باطل. ملت دانسته اند که از این مجالس کم بنیه چیز نابی که دوای درد ملت و کشور باشد حاصل نخواهد شد. کما اینکه خود حضرات مجلس هم باور دارند که در این شرایط، محلی از اعراب ندارند. به قول خیام، شاعر نامدار پارسی گو:
«ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز، از روی حقیقتی نه از روی مجاز
یک چند در این بساط بازی کردیم، رفتیم به صندوق عدم یک یک باز»