۱۳۸۸ خرداد ۶, چهارشنبه

فکاهی های مستر کرزی!

سلام

آقای کرزی اعلام نموده که تمام دارایی اش ده هزار دالر می باشد. یکی از اطرافیان ایشان نیز گفته است که مخارج تبلیغات انتخاباتی ایشان از طریق کمکهای مردمی تأمین می شود چون کرزی با معاشی که دارد نمی تواند از عهده مخارج کمپین انتخاباتی برآید. (برای این صحبت ایشان در یک فرصت دیگر چند جمله ای خواهم گفت)

اما راجع به جناب کرزی صاحب. من نمی دانم که آقای کرزی ما مردم را چی فرض کرده. اما هر چی که فرض کرده باشد این حرف ایشان خیلی مسخره و طنز آمیز است. البته آقای کرزی عادت دارد که هر چند وقت یک بار فکاهی بگوید و ما نیز این را به حساب فکاهی گفتن ایشان می گذاریم. اما من به یک نکته دیگر نیز می اندیشم.

می گویند تا مظلومی نباشد، ظالمی نیز وجود نخواهد داشت. به همین قیاس من هم به این نتیجه رسیده ام که تا ساده لوحی موجود نباشد، کلاه برداری وجود نخواهد داشت. امیدوارم منظورم را درک کرده و فکر نکنید که به کسی توهین کرده ام.

من به این می اندیشم که اگر ما مردم نشان می دادیم که قدرت درک و شناخت کافی داریم و با ریسمان هر کسی به چاه نمی رویم، آنگاه کرزی صاحب هیچ وقت ما را ساده لوح فرض نمی کرد و شاهد اینگونه فکاهی های ایشان نبودیم. اینکه آیا از ساده لوحی به در آمده ایم یا نه، باید منتظر نتایج انتخابات بمانیم.

6 comments:

احسان سلام گفت...

درود
ملت ما فکاهی پرور است. ازهمین لحاظ کرزی ها مجبورند ما را بخندانند.
ب هر حال منتظر می مانیم.

کاکه تیغون گفت...

سلام
هر چه در دیگ بود در کاسه می برآید.
شعرت هم بسیار خوب بود.
خدا ترا تنظیم بفرماید.

ناشناس گفت...

یک روز احمد شاه مصعود را طالبان گرفتار کردو به یک فرد طالب گفت که این را ببر ور سر آن کو خوب کون کن بعد رهایش کن در را مصعود به آن طالب بسیار گفت که این کار را نکو من برای تو خانه زمین پول یک دختر از پنجشیر میدهم ولی او قبول نکرد بصادفآ که از مرکز باز زنگ آمد گفتکه پس بیا و دو نفر دیگر را هم به او تصلیم کرد و گفتکه این دو را در همان گو ببر و از پس سر حلال کن درراه طالب خاموش نشسته بود و به طرف کوه در حرکت بود که مصعود صدا کرد که ملاصاحب ملاصاحب یادد نره که باز مرا کون کونی .

ناشناس گفت...

hahahahahahahahahahahahahahahagai

ناشناس گفت...

در کوس خواهر هر کس که این صفحه را بخواند .. هاهاها

ناشناس گفت...

واقعآ که جالب بود احمد شاه مسعود قهرمان ملی یا خاین بین الملل