۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۴, پنجشنبه

قانون احوالات شخصیه نقض شد!!!

سلام

این قانون احوالات شخصیه که در دست مطالعه بنده قرار دارد برای خودش سوژه ای شده است ناب. هر از چند گاهی از تلویزیون برنامه ای جهت صحبت درباره این قانون پخش می شود. تلویزیون آقای محسنی در باب تأیید این قانون برخی برنامه هایش را حذف یا کوتاه کرده و حتی اگر برنامه مصاحبه با کاندیداها را هم پخش کند، مجری برنامه گریزی به قانون احوالات شخصیه و البته در تأیید آن می زند البته این من باب توضیح بود نه مثال. سایر تلویزیون ها هم معمولاً در رد این قانون برنامه دارند.

به هر صورت یکی از قوانین شخصیه هم این است که اول از انسان بپرسند که آیا دوست دارد قانونی یا کاری نسبت به ایشان انجام شود یا نه یعنی انسان را در معرض کار انجام شده قرار ندهند یا اگر می دهند حداقل فریاد کسی در نیاید. نه مانند عکس زیر که یکی از مصداقهای بارز نقض قانون احوالات شخصیه است. اینکه کی چی را نقض کرده خود دریابید. ما فقط گزارش می دهیم.

mamanjoonkomak

3 comments:

کاکه تیغون گفت...

سلام
گاهی یک بوسه ـ اگرچه عکسی باشد ـ احوالات شخصیه مارا بیشتر از چندین انگولک بیان می کند.
احوالات شخصیه تان محفوظ باد.

احسان سلام گفت...

حتما این ماده نیز در قانون احوالات آمده است:
یک بوسه از لبت ده و یک بوسه از رخت
تا هردو را چشیده بگویم کدام بــــه

سلام همسایه های 5 گفت...

سلام.با شعری از خودم منتظر نظرت هستم.