۱۳۸۸ اردیبهشت ۳۰, چهارشنبه

بکشید و دعا کنید

سلام

آقای کرزی که اخیراً بسیار مردم دوست شده است و به هر مناسبت و غیر مناسبتی حرف از مردم و حمایت از آنها می زند، در یک ژست انتخاباتی به ناگهان به فراه رفته و در مراسم فاتحه خوانی قربانیان بمباران هوایی نیروهای ائتلاف شرکت کرد. در پایان مراسم هم چنان به میان مردم رفت و آنچنان با آنان مصافحه نمود که من تا کنون اینگونه مصافحه مردمی را از ایشان ندیده بودم جز چند مورد معدود در اوایل کار ایشان.

Karzai Prays

اینجا دو نکته موجود است

1- اینکه این برای چندمین بار است که نیروهای حافظ صلح بین المللی مردم بی دفاع را می کشند و تنها به عذر خواهی و قول پیگری ماجرا و تنبیه مجرمان اکتفا می کنند.

2- دوم اینکه کرزی صاحب هم این میان از آب گل آلود ماهی گرفته و سعی می کند که خود را فرد مردمی و ملی نشان دهد و از این فرصت برای جلب نظر مردم در انتخابات آینده استفاده ببرد.

هر چه بخواهیم خود را بی خیال نشان دهیم اما از این سوء استفاده آقای کرزی از موقعیتها، آن هم چنین موقعیت هایی، نمی توان بی خیال گذشت. شرم آور است.

1 comments:

حضرت ظریفی گفت...

عرض سلام!
(وا عظان کین جلوه در محراب ومنبر میکنند)
خویشتن را بهر مقصد ها برابر میکنند
رهبر ملک ار شوند اینست راه چاره شان
زان سبب بادین ودو لت فکر کافر میکنند
خوش نوشتی دوستم کار رسالت کرده ای
دوستان از صدق دل اخلاص با ور میکنند شادانت خواستارم وممنون پیامهای نازت که آنهارا با پست قبلی دیلت کردهام خواهی ام بخشید. حضرت ظریفی