۱۳۸۸ مرداد ۳, شنبه

تا فردا ...

سلام
بسیار ببخشید که یک هفته غیبت داشتم
البته تا دو سه هفته دیگر هم همین مراسم ادامه دارد اما سعی می کنم که زود به زود خدمت برسم
امروز هم فقط آمده ام بگویم که اگر تا فردا زنده بودم یک چیزی می نویسم که چیزی نوشته باشم.
پس
تا فردا ...