۱۳۸۸ تیر ۱۳, شنبه

در نیم کره جنوبی تابستان شده است!

سلام

عرض می شود که چند شب قبل و در شروع بازیهای فوتبال جام کنفدراسیونها در آفریقای جنوبی، مجری تلویزیون فردا اعلام کرد که بازی در دمای 45 درجه سنتیگراد بالای صفر برگزار می شود. حال آنکه در تصاویر تلویزیونی کاملاً مشخص بود که چنان هوا سرد است که همه لباس گرم به تن کرده اند و بازکنان نیز دستکش و شورت کش بافت دارند. آخر از شما چه پنهان، اینک در نیم کره جنوبی زمستان است.

اگر از اینکه هیچ بازی در دمای بالای 40 درجه برگزار نمی شود بگذریم، می خواهم از این گزارشگر شهیر تلویزیون فردا بپرسم که شما چند کلاس سواد داشته و اگر ایشان لطف نموده نمره درس جغرافیای خود را نیز برایمان بگویند بر اینجانب منت نهاده اند.

یا محتوی کتابهای جغرافیا را عوض کنید یا این گزارشگر تلویزیون فردا را.

برخی تلویزیونشان را نمی توانند به طور صحیح مدیریت کنند و چند آدم با سواد و اهل فن پیدا کنند، آن وقت چسبیده اند به مسایل کلان مملکتی و اصلاح امور.

3 comments:

حضرت ظریفی گفت...

سلام وعرض حر مت!
شما تلویزیون پفتید ویادم از موقع آمد که مجاهدین در افغانستان نو بقدرت رسیده بودند.
دوست خوبم شاعر شهیر کشور دوکتور سمیع حامد غزل را درشبی که کهمتنش بودم سرود بدید چند مصراع آن اکتفا میکنم.
لاف شاهی میزند مرد خماری را به بین
خون مردم نوش کرده میگساری را به بین
دست مسعود وعنان جان ربانی نگر
کج کلاهی را نظر کن خر سواری رابه بین
قهر مان ملک ما عبدالرشید دوستم
این سگ در باری گو فراری را بهبین
ریش سیاف است برس بوت آقای عرب
های مین بیریش پیر قند هاری رابه بین
هی! هی ای آشنا منگه قره قداق سیز
جیب لرگه قبزه قیل موترسواریرابه بین
ریش دانی گشته از بس مو لوی تلویزیون
رادیواین در بساط مرگ قاری را به بین
امید وارم سرود چاپ نشدهء دوکتر سمیع حا مد مورد پسند شما باشد که تلویزیون آنوقت ها هم قهرمانان جهادیها لاف وپتاق های داشتند که نه تنها با او ضاع جوی وجغرافیا حتی با انسانیت سر وکار نداشت. از پیم با محتوای شما سپاس گذارم. ظریفی

میرزا ملامت گفت...

درود!

برادرم! این ملت اگر پایش بیافتد در نیم کره ی شمالی هم همین امروز زمستانی خواهند کرد که آنسویش ناپیدا و ما و شما را برای گرفتن حمام آفتاب به قطب شما می فرستند. خدایت را شکر کن که گزارش را از تلویزیون فردا شنیده ای، تلویزیون امروز و دیروز کابل را پایتخت جهان میدانند، جلال آباد را مرکز تجاری و شفتل آباد را مرکز تمدن.
در کشوریکه همه بیسوادند همین مجری کم سواد هم کافیست. قابل یادآوریست که خودمان هم مطمئن نیستیم که در نیم کره ی جنوبی زمستان است یا تابستان. توکلت علی الله...

احسان سلام گفت...

سلام
اگر کمی انصاف داشته باشیم، سواد با تلویزیون هیچ رابطه ندارد.
چرا سختگیر هستی مرد خدا!