۱۳۸۸ تیر ۸, دوشنبه

تشناب افغانی!

سلام

مطلب بعدی بنده راجع به موضوع زنان و دختران افغانستان است. اما قبل از آن یک تشناب افغانی ببینید!

Afghan Toilet

2 comments:

کاکه تیغون گفت...

سلام
کارهرکس باشد یک کار خیلی جالب و خوب است این کار.
در مورد پست قبلی: چرا شما یگانه کاندید بشردوست را به عذاب می سازید؟

افغان بلاگر گفت...

سلام بر کاکه صاحب
ما در پی اصلاح امور امت می باشیم، هر چند خود حتی نمی توانیم دماغمان را بالا بکشیم!
این هم از عجایب و در افغانستان البته از امور نرمال است.
پاینده باشید
افغان بلاگر