۱۳۸۸ تیر ۳, چهارشنبه

طنز انتخاباتی ایران

سلام

تصاویر پست قبل را که دیدید. اگر کسی باشد که کمی وجدان و احساس داشته باشد جای آن دارد که خون گریه کند البته نه فقط برای کسانی که در ایران به آنها ظلم شده است بلکه برای همه آحاد بشر که ببینند دیگران به نام دین و دموکراسی چه بر سر مردم دیگر می آورند.

تصاویر قبل بسیار مرا خون جگر کرد و می دانم که بسیاری از شما نیز همین احساس را داشتید. اما اینک برای اینکه حال و هوا کمی عوض شود، کمی هم طنز انتخاباتی ببینید.

1fa1482776

2i6o3gm

3

3634393215_7f763cc28e_o

Angosht

Ariya_25

candidayeaberooman

car_2009_16june

gorbesag

humanrights-Iran

reghabat

shorayenegahban

 ali-derakhshi14

What-Terrorists

13722480

iran_21

dahan

3 comments:

حضرت ظریفی گفت...

سلام وعرض احترام!
واقعا شما در موضوع داغ روز با تماس به انتخابات ایران وگیر ودار هایش ضمن کارتون گذاری ها ونوشته ها اشارات ارزنده داشته اید که هر خواننده را متوجه مسنولیت ها واحساس انسانی اش میسازد.
زیباست از شما در همان عنوان وبسایت که:
از بهر حقظ رمه شبان چون بخواب رفت
شگ باید ای فقیه نه آهوی خوش خرام
وقت سخن مترس بگو آنچه گفتنیست
شمشیر روز معرکه ننگ است در نیام
گه گاه بممن یری بزنید از حال واحوال خویش خبرم کنید ممنون میشوم قر بان شما. حضرت ظریفی از فنلاند

کاکه تیغون گفت...

سلام
کار خیلی خوبی کرده اید با ماندن این همه کار.
ولی بهتر است کمی مقتصد بود و از اصراف و مصرف بیجا دوری کرد.
بعضی ها شاید که فقط سرسری ببینند و بگذرند از همین خاطر دوتا و نهایت سه تا در یک پست.
دوتا و سه تایتان آباد باد!

احسان سلام گفت...

سلام
زنده گی مجموعهء همین تصویر های گریه آفرین و خنده آور است.
غم ها نابود باد!