۱۳۸۸ خرداد ۳۱, یکشنبه

به کدامین گناه؟!

سلام

عرض شود که برای صحبت در مورد انتخابات ایران و اتفاقات افتاده ای که بعضی ها (مثل تلویزیون تمدن) آن را با وقاحت تمام سانسور خبری کرده اند حرف زیاد است. اما شاید تصویر گویاتر از حرف های من باشد. حرف ها را هم بعداً خواهم گفت چرا که گفتنی ها در این مورد بس زیاد است.

87

 116

4582_1170674348222_1268903500_988581_2655132_n

4582_1170674388223_1268903500_988582_2477300_n

1245337119

1245391853

16

 4562_1173790626112_1268458640_486366_5760287_n

4582_1170672908186_1268903500_988573_5854097_n

610x

2ywu9fc

4721_1169381838637_1350701399_30461311_4696316_n

1245131656

1245162168

1245180243

3629145250_f0f7dd5ee6_o

3629097035_751387dd4b

این عکسها تنها گوشه ای از جنایات و اتفاقات رخ داده در کشور مثلاً جمهوری به ظاهر اسلامی ایران است که از صفحات اینترنتی مختلف گرد آوری شده است.

neda

فلم جان دادن این دختر را در انترنت دیدم. تا صبح خوابم نبرد. نامش ندا است. جرمش ...؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بای ذنب قتلت؟؟؟

4 comments:

کاکه تیغون گفت...

سلام
اکثراً تصویرها گویاتر از کلمه ها است در این مورد هم طور دیگر نیست. من ویدیوی قتل ندا را نخواستم ببینم چون می دانم که نمی توانم ببینم.
دیدن دورادور که چنین باشد آیا حضور روبرو چگونه خواهد بود؟!

صحرا کریمی گفت...

سلام
در مورد ایران نمی توانم چیزی بگویم. اما برای هر مرگ نا حقی از ته دل غمگین می شوم. و فقط می توانم بگویم که خدا بیامرزدش.
این عکس نشان این است: زن بودن یعنی رخ دادن در زمان. مرد یعنی رخ دادن در طی زمان.

حضرت ظریفی گفت...

سلام و عرض احترام!
با تاءسف صاحبان زور وزر فاقد احساس کرامت بشری بخصوص هنگام دو لت مداریها آنچه در شان انسان نمی آید بدون در نظر داشت هتک حرمت حتی از کشتار ونا بودی انسان بخاطر اینکه روزگارانی را بر قدرت باقی بمانند دریغ نمیدارند که مسئلهء انتخابات حک.مت مداران ایران زمین نیز مانند همگان ازین دست است.
از نظر من همهء جوانب بخصوص آقایان احمدی نژاد و هم موسوی که کاندیدان ابر قدرت اند در حالیکه هرکدام شان فرد بخصوص اند مردمی آگاه در پای شان قربان شده ومیشوند اینکه کی حق است وکی نا حق هر دو جانب اگر وارد مر حلهء حساس شویم از همین توده های ملیونی بر خویشتن با کمپاین ها تو ده را در محدودهء جمع ودر اصل باید بگوئیم که ظاهرا جمع اما در واقع متفرق ساخته اند.
از هر د طرف تا پای جان بطرفداری از کاندیدان شان علیه هم شوریدهاند یکی با سلاح ودیگری بدون سلاح.
این باهم اندازی ملت زحمتکش ایران ظلمیست بر مردم وخرابی میهن.
اگر تعمیری به اتش کشیده میشود در خاک ایران است.
اگر انسانی بخاک وخون می غلطد لابد ایرانی هست.
اگر مادری بر نعش فر زندش میگرید همون ایرانی هست نه اجنبی.
از جانبی امریکا ویا اسراییل ویاهم بیگانهء که قاتل باشد در میان نیست این قاتل هم خود یم ایرانی است. چه بسیجی باشد وچی غیر بسیجی از هر دو طرف.
پس:
در افتادن بروی یکدیگر دور است از آگاهی
ز مژگان هم اگر این اتفاق افتذ بخواب افتد
مردم ایران!
توده های زجر کشیده!
زحمتکشان اصیل!
فرزندان یک مرز وبوم دشمنان شما باهم متفق شدهاند وشما چرا متفرق میشوید!
آخر ای مظلوم از مظلوم چون خود یاد کن
چون به بینی ظالم از ظالم حمایت میکند
اینجا باهم پیوستن ملت اهمیت دارد نه جنک بر سر این ویا فلان بگذار هر کسی که باشد.
ما اافغانی ها با همین کشتار وجکگ وخونریزی وطن مانرا ویذان کردیم تا امریکا و اجانب حال بر ما حکومت میرانند وکشور ما ترافیک مواد مخدر در جهان است.
اما شما چرا! نا زنینان مردم آگاه! وشجاعان خراسان زمین......!؟
کجاست کورش کبیر با آن پند ها واندرز هایش!؟
چه شد آنهمه شهامت ، اتفاق ، اتحاد وهم بستگی شما!؟
به امید روزهایکه ملت بیدار تر شوند وبا هجوم بر استبداد پای بر حلقوم امپریالزم استثمار واستبداد بگذارند ، نه اینکه کشور شانرا را ویران کنند وبرخونریزی های هم میهنان شان پای کوبی نمایند این ننگ است وشرم نه جای افتخار.
بلاکر عزیز سخن به درازا کشید واز محدودهء کانت شاید خارج کشور شمارا آزاد ومردم شمارا در آرامش بدون جنک وخونریزی با غرور وسر بلندی خواستارم سپاس از پیام قدر مند شما در کامنت تلا وت اشک. ظریفی از فنلاند

احسان سلام گفت...

وقتی خرسیاست در اغیل تعصب بزرگ شود شود، پسلگدش چنین است.
کشتن، بازیچهءسیاستمداران.
وای بر ندا، که ندایش خفه شد!