۱۳۸۷ بهمن ۲۹, سه‌شنبه

موری موری خفه اش کن!

سلام

آقای کرزی برخی وقتها جملات جالب و حرفهای قصاری به کار می برد که در کتب وقایع تاریخ سیاسی افغانستان باید به خط درشت درج شود. ایشان دریکی از آخرین اظهار نظرهای خود مشکل و چالش بین دولت خود و جامعه جهانی را به مسابقه «کشتی» تشبیه کرده که در آن جنگی در کار نیست اما هر کس سعی می کند که حریف را به زمین بخواباند و امتیاز بگیرد و برنده مسابقه باشد. تحلیل اینکه وضع فعلی جنگ و چالش است یا کشتی دوستانه، به عهده شما خواننده محترم.

اما یک فکاهی به یادم آمد که بی ربط به این قضیه نیست و گویای آن چیزی است که می خواهم از این نوشته نتیجه گیری کنم.

«گویند روزی عده ای مورچه به فیلی حمله کردند. فیل نیز با خونسردی تمام، تکانی به سر و بدن و گوش و خرطوم خود داد و همه مورچه ها را به زمین انداخت به جز یک مورچه که به گلوی فیل هنوز چسبیده بود.

سایر مورچه ها که دیدند هنوز یکی از دوستانشان به گلوی فیل چسبیده است همه با هم شروع کردند به فریاد و تشویق که:

موری موری خفه اش کن! گلو ره بگیر، چپه اش کن!»

1234

4 comments:

ناشناس گفت...

درود نازنین
کرزی یک مشت طنز است. اگر حرف های او را ـ در این چند سال ـ کنار هم بچینیم، طنز سورریالیستی آفریده ایم.
اگر شما یا ما این فرصت را داشتیم، باید دست به کار شویم.
واه واه گل سیب من

ناشناس گفت...

سلام بلاکر عزیز!
خودم را مدیون شما میدانم باهمه بزر گواری که دارید زیرا تعمق وژرف اندیشی شما در نوشته ها وهمچنان تفکر بر محور اوضاع واحوال وطن وجهان که ازان ها سر سری نمیگذرید وهم چنان پیامگذاری های شما بادقت درکامنت وبلاک ها با چه دقتی درج میگردد.
تعارف را میگذاریم وسر اصل مطلب میرویم آنهم کرزی:
ر.زی اخبار را میشنیدم که جناب کرزی گفت:
امروز من یک بیت رت شنیدم که یک طفلک چه خوب میخواند.
ما برایش بیت میگوییم حال میگویند آهنگ.
وآن طفل با بیت یا آهنگ میخواند که.
این خانه چه زیبا است ولی خانه از من نیست و.......
باور کن دوست عزیز من خودم را گاه فر هنگی تصور میکنم شخصیت این رئیس جمهور مانرا با چنین ساده گی هایش که بیت و آهنگ را باه مخلوط وازان سر در نمی آورد با اوضاع سیاست جهانی که کله واستعداد بکار دارد چگونه ره خواهد برد اندیشیدم وبرایم جالب بود.
بهر صورت شما همیشه زیبا مینویسید وزیبا تر اینکه مو ضوعات را در عمق کاوش گری هستید بر وسعت اندیشه های مترقی این اوج تفکر زیبای شماست بلاکر عزیزمو همین وبس ظریفی

ناشناس گفت...

سلام
اگر پهلوانی حرف از کشتی گیری بزند جای دارد، کرزی نمی دانم چه را خیال پهلوانی کرده که چنین شوق زورآزمایی به سرش زده.

ناشناس گفت...

درود
بله. من هم سخنرانی هآقای کرزی را شنیده بودم.. برایم جالب تشبیهی بود که ایشان کردند.
از یک رییس جمهور چنین انتظار نمی رود.
راستی که این امر و این تشبیه چون حکایت فیل و مورچه است!