۱۳۸۸ فروردین ۲۴, دوشنبه

نتیجه نظر سنجی قبلی:

سؤال این بود که « امید شما نسبت به بهبود کلی شرایط افغانستان بعد از انتخابات سال آینده ریاست جمهوری تا چه اندازه است؟» و جواب ها:
خیلی زیاد: 16%
زیاد: 16%
امید اندک: 33%
هیچ امیدی نیست: 33%

تحلیل نتایج باشد برای یک فرصت مناسب. حرفهایی دارم.

2 comments:

احسان سلام گفت...

درود
از ملا بلا خیزه.
برای افغانستان پیشبینی کردن مثل آن است که آدم به روی خودش سیلی بزند.
سبز و آبی باشی

مریم شهرتاش گفت...

سلام
با گفتهء آقای احسان سلام موافق است. خیلی دقیق هست.