۱۳۸۸ فروردین ۳۰, یکشنبه

خیلی ...یم!

سلام

برگشته ام به کابل. در مدتی که دور از اوضاع و احوال سیاسی بودم حرف و حدیثهایی را راجع به «قانون احوالات شخصیه اهل تشیع» شنیدم و خبر دار شدم که تظاهرات هایی هم به پا شده و زد و خوردهایی هم انجام شده و بدتر از همه اینکه در این جنجالها متأسفانه افرادی هم کشته و زخمی شده اند. این مسأله در این چند روزه در صدر همه امور قرار گرفته و علی القاعده بنده هم باید راجع به آن بنویسم.

راجع به آن قانون باید بگویم که تا خودم آن را به دست نیاورده و نخوانم هیچ نظری نخواهم داشت. اما راجع به تظاهرات و خشونتهایی که اعمال شده باید بگویم که برای خودم، مردم افغانستان و مخصوصاً قوم هزاره متأسفم. متأسفم از اینکه دانسته و ندانسته دست به اعمال و حرکاتی می زنیم که با گفتار و اعتقاداتمان تضاد دارد و بدتر از همه اینکه برای دفاع از اعتقاداتمان دست به کارهایی می زنیم که اعتقاداتمان آن کارها را نهی کرده است. و دیگر اینکه بازیچه دست آخوندهایی شده ایم که کردارشان را همه می دانیم و خودشان را کاملاً می شناسیم. اما هنوز درس عبرت نگرفته ایم. این نابخردی تا کی و کجا ادامه خواهد داشت والله اعلم.

امروز البته از یکی از جوانان دشت برچی که یک لحظه با بنده احساس خودمانی کرد و در گوشی حرف زد چنین شنیدم که «وقتی خبر آمد که در جلوی مدرسه آقای محسنی تظاهرات زنان است و کار به زد و خورد کشیده دوستان سریعاً واکنش نشان داده و سوار موتر شدند که بروند و از اوضاع هرج و مرج به وجود آمده استفاده برده و حسابی از خجالت زیر ناف خود به در آیند.»

و من هاج و واج ماندم و مانده ام و هنوز نمی دانم در نقد این ماجرا چه بگویم.

5 comments:

حضرت ظریفی گفت...

سلام دوست عزیز که همیش بر من منت گذاشته اید قربان شما!
در مورد این حرکت باید عرض کنم که قوانین حکومتهای قبلب و فعلی کشور افغان زمین در قوای سه گانه و4 گانه بر اساساس همان مذهب هنیفی هست که در اسلام بر اساس آن در ج قانون اساسی کشور میشود.
در شرایط فعلی که قانون اساسی ترتیب میشد علائه بر مذهب هنیفی اهل تشیع که بیشتین پیرو امام جعفر صادق اند به پیروی از همان در مورد اهل تشیع به قانون اساسی موادی گنجاندند که مفاهیم اسلامی را بر همان مبداء در حقوق زنان واطاعت از مردان بر اساس نصوص قر آنی و احادیث نبوی هم جنان احگام شذعی امام جعفر صادق حکمفر ماست واین قانون از وزارت عدلیه وهمه جا ها پاس بهامضای رئیس جمهور کشور نیز رسیده است.
صرف محترم جادی قهر مان اسلام ناب شیخ محترم محمد آصف محسنی تطبیق این قانون را در جامعهء تشیع کشور خواستار شده اند واین جا مردم آزاده جوامع مرد سالاری را بنا بر حقوق شهر وندی وزن بودن ها متوجه وبر علیه این مسئله که درج قانون شده بر پا خواسته اند که حوادث بعدی را جناب شما از طذیق رسانه های خبری سمع ومشاهده کرده اید جناب کرزی رنیس جمهور نیز احکام بر رسی دوبارهء درج این بخش از قانون اساسی را به مراجع ذیصلاح هدایت فر موده اند وخودرا بکوچهء علی چپ زده که گویا از زیر ریش خر سوار تیر شده است.
مبداء اسلام بیشترین نصوص در چنین مراحل استوار است که محسنی را حق بجانب میشمارد ولی این احکام اسلامی به گفتهء معترضین در جهان غرب حتی جرم شمرده شده واعمال کننند گان این بخش بصفت مجرم به تعقیب عدلی سپرده میشوند اما در افغانستان بخاطر تطبیق آن درج قا نون شده است.
شما شنیدید که این بخش قانون چون شامل احکام اسلامی هست در بین مردم طرفدارانی نیز دارد که مجاهدین سر بکف در تطبیق آن تا پای جان برهبری محسنی صاحب استاده ا ند مین دوست نا زنینم افغان بلاکر عزیز که شما از من بهتر میدانید.
بهر صورت خدا خدای منفعت جوین ضد بشری ومردمی که دیرین را به گفتهء شاعر:
تقاری بشکند ماسی بریزد
جهان گردد بکام کاسه لیسان
ار تجاع واستثمار ازین حالت بیشتر منفعت میبرند ودر حقیقت مردم زیر پا میشوند وزمینه برای جنگ سالا ران بیشتر فراهم میشود.
شما سلامت باشید. ظریفی

کاکه تیغون گفت...

سلام
برخی ها با قانون سازی می خواهند از خجالت زیر ناف رهایی یابند و برخی ها هم با بی قانونی.
از قدیم هم بی علت نمی گفته اند که سیل هم سیل است و سرگردانی هم.

احسان سلام گفت...

سلام
برادر معطل نشو و همین قصهء زیر ناف را پیگیری کن که جلب است و رهگشا.

حضرت ظریفی گفت...

سلام!
این لینک را سری بزن دوست نازنین آرزوی شیخ صاحب محسنی هست آگاهی خواهید شد.
http://nasimi2.blogfa.com/
شاید نخوانده اید. ظریفی
اگر شمارا فر صتی بودجواب های برای عبدالله جان در کامنتم نوشتم که مجبور بودم مرور کنید

Unknown گفت...

ایهالناس مسلمان کشی‌یکی‌از سرگرمیهای جدید برای کشورها و دولتهای مسلمان و غیره مسلمان شده. جالب اینجاست که دوستان عزیز آقای احمدی خره،چین و شوروی، قبل از شمارش آرای انتخابات به ایشون تبریک گفتند. کشور چین و شوروی یک ساعت بعد از انتخابات به آنترینژاد تبریک گفتند تو نگو اینها با هم یه قرارهایی دارند و آنهم سرگرمی هست که هر ستاشون دوست دارند و آن هم، مسلمان کشی‌. در ارومجی چین و در چچنیا شوروی و در ایران عزیز دولتها همه مشغول مسلمان کشی‌هستند.احمدی‌نژاد ممکن که خایهٔ امریکا و انگلیس را نمیمالد ولی‌ خوب خایهٔ چین و شوروی را ما چ می‌کند. هی‌نماز جمعه داد میزنم مرگ بر یهودی و صهیونیست تو نگو پولدارترین ادمهایی که شوروی را اداره میکنند یهودی هستند. هر هفته میرم نماز جمعه داد میزنم مرگ بر امریکا و مرگ بر انگلیس تو نگو مسلمان کشهای اصلی‌، چین، شوروی و همین رئیس جمهور قلابی خودمون آقای احمقی خره جنایتکار هستند.
«ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم»