۱۳۸۷ بهمن ۵, شنبه

توهین نکن بی شعور!

چند دقیقه بیکار شده بودم. به خیال خودم می خواستم به جای وب گردی، کمی ماهواره گردی کنم. زدم روی کانالهای فارسی زبان. رسیدم به یک شبکه به نام رنگارنگ که یک حضرت آقایی به نام «داکتر ملازده» از لندن در حال صحبت بود. اسم ایشان را عمداً می گویم که کسی نگوید از خودت در آوردی. برنامه ایشان این بود که به سؤالات تلیفونی بینندگان به صورت زنده پاسخ می داد. علاوه کنم که اصل مباحث و صحبت های ایشان راجع به دین و خرافات و عقاید صحیح و باطل بود.
بنا بر آنچه خود ایشان ادعا می کند، وظیفه ایشان فقط دعوت به راه راست از طریق روشنگری توأم با احترام به همه عقاید است بدون اینکه بخواهد به کسی توهین کند. خلاصه اینکه هر جند دقیقه ای یکی تلیفون می کرد و ایشان پاسخ می گفت. از بحث قبول داشتن یا نداشتن عقاید ایشان که بگذریم، چند چیز بسیار خنده دار در برنامه ایشان که مدعی دفاع از اسلام واقعی است دیده می شد.
یکی اینکه وقتی ایشان مورد سوال جدی واقع می شد به جای اینکه جواب بگوید سعی می کرد با یک سوال بی ربط دیگر بحث را به راه دیگری منحرف کند. این حالت و نحوه پاسخ گویی ایشان به سوالات واقعاً خنده دار بود و نشان از ضعف علمی ایشان داشت.
اما نکته خیلی جالب تر برای من این بود که یک بنده خدایی تماس گرفت و یک چیزی گفت که از نظر بنده توهین نبود اما به مذاق داکتر صاحب خوش نیامد. به ناگاه تلیفون طرف را قطع کرده و شروع کرد که «بی شعور! مردک! احمق! (و چند فحش دیگر) چرا فحش می دهی؟ تو اگر منطق داشته باشی فحش نمی دهی بی شعور! کسی که منطق دارد فحش نمی دهد مردک!» و چنین بود که چند دقیقه ای به فردی که تلیفونش را قطع کرده بود ناسزا می گفت و در عین حال از ناسزا گفتن بد می گفت.
دیگر حسابی خنده ام گرفته بود که عجب ملاهایی داریم ما مسلمان جماعتان. خدا به داد دینی برسد که این ملاهای ما اینچنین بخواهند از آن دفاع کنند.
خدا به داد دنیا و آخرت ما نیز برسد چون خود ما چراغ راه خود را به دست اینان سپرده ایم.

2 comments:

ناشناس گفت...

درود!

خوشحالم از سفر بازگشتید و دوباره از نوشته های زیبایتان فیض می بریم. نمونه ی این جناب ملازده زیاد هستند که یگانه هدفشان ظاهراً تبلیغ نام و نشان خودشان بوده و از کوچکترین روشنگری در امور آسمانی و زمینی خودداری فرموده ذهن ملت را تاریک و تاریکتر می دارند. حالا بازهم صد رحمت به ملاهایش، ما را سیاسی هایش کشته اند.

ناشناس گفت...

درود
بی دماغان را به صحبت دعوت فرمودن،توهین به آنان است.
اگرملا نتوانست جوابت را بدهد،تکفیرت می کند.هردم خیر!