۱۳۸۶ بهمن ۵, جمعه

پست 6: اشتباه مکرر

باز هم اشتباه موجب مرگ تعدادی از هموطنان عزیز شد. این چندمین بمباران اشتباهی است که در طول این سالها روی می دهد و کسی اعتراضی نمی کند و اگر هم اعتراضی بکند به جایی نمی رسد. دولت هم برای پیش دستی از بروز اعتراض تنها به تعیین یک هیأت برای بررسی حادثه اکتفا می کند و بعد هم همه چیز از یاد همگان می رود و زندگی ادامه می یابد. یادمان می آید که در اواخر زمان حکومت طالبان، طیاره های آمریکایی با چه دقتی موترهای طالبان و سایر اهداف را مورد حمله قرار می دادند و هیچ صدمه ای به افراد ملکی وارد نمی شد. حالا نمی دانم چرا این تکنالوژی به عقب رفته و نیروهای خارجی دقت حملات خود را از دست داده اند؟ به نظر شما دلیل این اتفاقات چیست؟
زمان رازگشای خوبی است.