۱۳۸۸ آذر ۱۸, چهارشنبه

شاکی مجرم

سلام

من از اینکه چند مدتی است کمیاب شده ام پوزش می طلبم. چون در سفر بودم و به شدت گرفتار کارهای اداری و غیر اداری و از شما چه پنهان کنم که گرفتار درد جسمانی و یک خبر بد برای خودم هم اینکه مجبور هستم زیر تیغ جراحی بروم. اما فعلاً قصد ندارم تا چند ماه آینده خود را به دست جراحان محترم بسپارم. قبل از آن روز کارهایی را باید تکمیل کنم و وصیتنامه ای هم انشاء کنم تا اگر از خواب بیهوشی بیدار نشدم مد نظر قرار گیرد. تا خدا چه بخواهد.

در طول این مدت غیبت تنها یک خبر جالب به من رسید که آن هم درخواست ملا عمر صاحب برای رسیدگی به مسأله کشته شدن غیر نظامیان در بمبارانهای هوایی نیروهای ناتو است. شاید بتوانم بگویم یکی از خنده دار ترین حرفهایی که در طول امسال شنیده ام، یکی هم همین اظهار نظر امیرالمؤمنین صاحب ملا عمر است. نه به خاطر محتوی خبر، بلکه به خاطر کسی که چنین ادعایی دارد.

جناب ملا صاحب عمر کورزی که خود و اطرافیانش از نوک پا تا فرق سر غرق در دریای خونی هستند که از بیگناهان به راه انداخته اند، اینک وکیل الدعوی شده اند و طالب خون بیگناهان. ما ضمن درآوردن مقداری شاخ بر روی کله مبارکمان، پیش بینی های زیر به دیدگاهتان عرض می داریم:

یک سال بعد: آقای خامنه ای به عنوان شاکی خصوصی علیه بسیجی قاتل ندا آقا سلطان به دادگاه بین المللی لاهه شکایت خواهد کرد.

دو سال بعد: آقای جرج بوش به عنوان شاکی علیه فرمانده عملیات بمباران ولسوالی شیندند به دادگاه مراجعه خواهد کرد.

سه سال بعد: کرزی از آقای لودین به خاطر تقلب در انتخابات شکایت می کند.

چهار سال بعد: آقای اوباما از کمیته صلح نوبل به خاطر دادن جایزه صلح سال 2009 به وی انتقاد می کند.

پنج سال بعد: آقای احمدی نژاد از امام زمان به خاطر عدم ظهور و همکاری در زمان ریاست جمهوری وی شکایت خواهد کرد.

شش سال بعد: استادان دانشگاه های افغانستان به خاطر کیفیت نامطلوب مطالب تدریسی دست به اعتراض می زنند.

هفت سال بعد: ایران از آمریکا به خاطر خنثی سازی ماین هایی که ایران به طالبان داده است انتقاد می کند.

هشت سال بعد: ادامه این پیش بینی ها را افغان بلاگر در همان زمان بیان خواهد کرد. منتظر باشید.

4 comments:

میرزا ملامت گفت...

درود!

ما را باش که می پنداشتیم جناب بلاگر به خانه ی بخت تشریف برده اند، از ترس بانوی گرامی صدایشان از درجه یی فراتر نمی رود و به این آسانی ها پایشان به اینترنت نمی رسد.
ما از این خبر جالب هم غافل بوده ایم. منتها میترسیم فردای مبادا جناب شیطان هم بخاطر شاهکارهای شبانه یی که در رختخواب ملت می نماید از شخص شخیص خود شکایت نموده خواستار مجازات سنگسار گردد.
بقول احسان الله خان خودمان در این سرزمین همگی مفعولند و هیچکسی فاعل را نمی شناسد.

احسان سلام گفت...

سلام
ساختار و بافت این نبشتهءطنزآگین تازه و جالب بودند.
امیدوارم نه سال بعد ببینمت که شاد و سلامت وبلاگ می نویسی.
تنت به تیغ جراحان نیازمند مباد!

کاکه تیغون گفت...

یک خبر رسیده بود و پخته خبر!

شهرتاش گفت...

درود،
نوشتهء تان جالب بود. خوب شد که از کار های زیاد فرصت یافته این وبکده را به روز ساختید.
نویسا بمانید.