۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۶, یکشنبه

خداوند محتاجت نکند

سلام

از قدیم گفته اند که داکتران انسانهای بسیار مفیدی هستند اما خدا هیچ کس را محتاج دوا و داکتر نکند. این آرزویی است که در طول تاریخ به سختی برآورده شده است و دوا و داکتر تقریباً در زندگی همه فرزندان آدم وجود داشته است.

این را از آن جهت گفتم که خودم چند وقتی است دچار دوا و داکتر شده ام و کارم به عملیات خانه هم کشیده و باز هم ممکن است بکشد و البته فعلاً هم در حال استراحت هستم. از کار خبری نیست و این هم مایه خوش وقتی است هم مایه دردسر.

خداوند همه شما را تا جایی که جا دارد محتاج دوا و داکتر نکند که او خود هم دوا است هم داکتر.

برایم دعا کنید.

6 comments:

شهرتاش گفت...

درود،
به امید صحت یابی هر چه زودتر تان استم.
تندرستی تان را خواهانم.
سپاس

احسان سلام گفت...

درود
دعاست مایهء جمعی که دست شان خالی ست.
با سلامت برگرد عزیز!

کاکه تیغون گفت...

تنت به ناز طیبان نیازمند مباد!

شفای عاجل.

محمد تقی دانش گفت...

با سلام!
یا من اسمه دواء و ذکره شفاء
خداوند همه مریضان جسمی و روحی را شفا عنایت فرماید!
آمین
www.qanonmandi.blogfa.com

عزیز نوری گفت...

سلام
برایت سلامتی آرزو می کنم.

حضرت ظریفی گفت...

عرض سلام دوست عزیز!
با عالمی تاءثر ازین خبرکه محتاج مداوا شده اید رو برو شدم ولی از جانبی که زمینه ی تداوی برای شما مساعد است وبه فکر صحت خویش هستید مپمئن شدم وبشما از بار گاه رب العزت شفای عا جل خواستارم.
نا زیبا نمیست برای شما حکابتی بگویم:
روزی شخصیکه از رفتن به نزذد بیشترین دوکتوران بخا طر معلجه اش نتیجه کگر فته بود ما یوس بود.
رذوزی در مخفلی از دوستان به طبیبی بر خورد وهمانجا اظهار درد کرد واز طبیت کمک خواست. طبیب ه برانش نسخهء فر مود که از قضا وقدر آن دوا ویرا موثر افتاد.
همینکه شفا یافت وبهبود حا صل کرد اندیشید که بخاطر سباس نزد این طبیب حا ذق برود. رفته بعد سلام واخترام شرسید که جناب داکتر شما جه زیبا داکتری هستید میشود بدانم تخصص شما چیست؟
آن شخص گفت من داکتر حیوانات هستم ومریض متعجب شد که با داشتی را در خا طراتش نوشت وآن این بود:
یا من از خیل جار پایانم
یا طبیبان اند از هنر عاری
وا قعا گاهی دکتورن ئدر اکثریت درد هارا نمیدانند همین است که زیبا گفته اند.
بی عشق ای طبیب دلی نیست در جهان
تا پو رذه درد کس نشناسی دوا مکن
برایت صختی خو.استارم دوست خوبم بامید بهبود وخقت یا بی ات که سایهء شما از سر ما وجمله دوستان هر گر کم مباد عرض ارادت ظریفی