۱۳۸۸ شهریور ۵, پنجشنبه

بکش ما را بکش ما را که دایم انتخابات است

سلام

مسایل انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با واقعات قبل، در حین و بعد از انتخابات هنوز ادامه دارد. تهدید طالبان به قطع انگشت شرکت کنندگان، ناامنی و راکت باران برخی شهرهای شمالی و عمدتاً تاجیک نشین کشور، حادثه بمب گذاری در قندهار و کشته و زخمی شدن بیش از صد نفر از هموطنان روزه دار به دست طالبان (که صد البته در راه رضای خدا صورت گرفته) و موارد با اهمیت و کم اهمیت دیگری به وقوع پیوسته است.

Bomb

«امید» یک خواننده ایرانی است. ایشان آهنگی دارد که چنین شروع می شود:

«در کشور عشق هیچ کس رهبر نیست

هیچ شاهی به گدا سرور نیست»

و با این بیت تمام می شود که:

«اگر عاشق کشی رسم و مرام خوب رویان است

بکش ما را بکش ما را که دایم عید قربان است»

حالا این چه ربطی به افغانستان دارد؟ عرض می کنم.

بنده از این آهنگ ایشان برداشت ها و گزینه هایی دارم که سه سوالش اینجا مطرح می شود و شما لطفاً از هر سوال یک گزینه را انتخاب کنید.

1- افغانستان کشور عشق نیست چون:

- رهبر زیاد دارد

- شاه کشور بابای گداهای کشور است (یعنی بود)

- الآن دیگر شاه ندارد

- احساس سروری بر دیگران در ذهن همه اقوام و طبقات وجود دارد.

2- در افغانستان

- عشق هست اما از آنجا که رهبر ندارد کشور نیست

- رهبر هست، کشور هم هست پس از عشق خبری نیست

- رهبر هست، عشق هم هست لذا کشور نیست

3- در افغانستان

- مردم عاشق هستند و چون روز انتخابات نیز مانند عید قربان تعطیل است پس باید به دست خوب رویانی مثل طالبان کشته شوند

- مردم عاشق نیستند اما چون طالبان جزو «خوب رویان» به حساب می آیند پس مردم به اجبار باید عاشق شده و کشته شوند

- مردم عاشق نیستند، طالبان نیز خوب رو نیستند اما چون روز انتخابات مانند عید قربان تعطیل است باید کشته شوند

- مردم عاشق نیستند، طالبان خوب رو نیستند، روز انتخابات نیز عید قربان نیست اما در هر صورت باید کشته شوند

burn

3 comments:

مریم شهرتاش گفت...

درود،
آهنگ را زیبا تحلیل کرده اید!

احسان سلام گفت...

درودانتخاباتیک

- مردم عاشق نیستند اما چون طالبان جزو «خوب رویان» به حساب می آیند پس مردم به اجبار باید عاشق شده و کشته شوند.
ما برای همین بند دست مان را بلند می کنیم.
در امان خداباشی

حضرت ظریفی گفت...

سلام!
دوست عزیز (دنیا جیفهء بیش نیست وراحتی دنیا خصوص کا فران است در آن دنیا کسانی وارسته اند روندهء جنت وسیار باغ بهشت با حور وغلمان که رنج دنیا دیده اند) این ایات وروایت است از سلف اسلام وخلفای راشدین که یاد گار اسلام است پس وحدت وا جب الوجود است وطلبه های کرام هنگامی بر افغانستان امارت اسلامی را بخواست خدا وزور محمد عهده دار بودند هما ن اسلام واقعی در طلبه های کرام، عربستان سعودی، وایران اسلامی با حکومت اسلامی پاکستان وافغانستان اگر بر قرار باشد بدون شک اسلام جهان گیر است.
اندیشهء متستون رهبر انقلابی کشور چین نیز چنین است که:
بگذار مردم عادی ودنیا بسوزند وما بر سر خاکستر شان به مثابه کمونست های اصیل حکومت کنیم سیا ست را با ید از لولهء تفنگ به پیروزی رساند.
اسلا با اندیشهء ماتستون تفاوت کمی دارد اما اسلام در اصل ضد کمو نست است که کمونیزم بیخدایی واسلام با خدایی است.
از شما زیباست کهک
(برخی شهرهای شمالی و عمدتاً تاجیک نشین کشور، حادثه بمب گذاری در قندهار و کشته و زخمی شدن بیش از صد نفر از هموطنان روزه دار به دست طالبان (که صد البته در راه رضای خدا صورت گرفته) و موارد با اهمیت و کم اهمیت دیگری به وقوع پیوسته است.
رضای خدا را باید به گفتهء شما با صدای رسا اعلام داشت وبا رسایی شعار داد که:
نا بود باد خدا، انهدام باد اسلام.
نمیدانم چرا حکومت اسلامی را مردم افغانستان با وجود اینکه اسلام وخدا را بار ها با مزه اش لمس وچشیدهانمد هنوز هم وا اسلاما سر میدهند.
بشما جالب نیست.!؟ حضرت ظریفی